Yoga

Program yoge namijenjen je svima koji na vlastitoj koži žele osjetiti dobrobiti koje pruža yoga.

Program se temelji na dinamičnim stilovima kao što su ashtanga, vinyasa i power yoga.
Također su zastupljene vježbe disanja i opuštanja.

Cilj programa je postizanja ili održavanje fizičkog, mentalnog i emotivnog blagostanja – zdravlja.